Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của người dân ngày càng tăng lên, đi kèm với đó là nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất cũng tăng theo. Đối với các trường hợp liên quan đến vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp pháp luật cho phép, PHAPLYNHADAT.vip luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho quý khách hàng.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án đầu tư thì trình tự và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 2, Điều 68 nghị định 43/2014/NĐ-CP

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẶC DỤNG

Bước 1: Nộp đơn

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất muốn chuyển đổi đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

– Cơ quan tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cùng cấp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất; Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất;

– Sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Nghĩa vụ của người xin chuyển đổi

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.