CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT

Khi đất nhà bạn có sự thay đổi thông tin về quyền sử dụng đất, bạn muốn khai báo về biến động đó nhưng không biết thủ tục như thế nào, gặp ai để khai báo. Dịch vụ pháp lý nhà đất cung cấp dịch vụ đăng ký biến động đất để giúp bạn tránh những phiền hà, rủi ro pháp lý khi thực hiện thủ tục.

1. Các trường hợp phải đăng ký biến động đất 

Căn cứ Khoản 4, Điều 95, Luật Đất đai năm 2013 quy định đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

 • a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất;
 • b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;
 • d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
 • đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.
 • h) Chuyển QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành QSDĐ chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
 • i) Chia tách QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
 • k) Thay đổi QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá QSDĐ phù hợp với pháp luật;
 • l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • m) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Tóm lại, đăng ký biến động đất đai khi:

 • Thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ);
 • Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;
 • Thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất;
 • Thay đổi về nghĩa vụ tài chính;
 • Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

2. Đăng ký biến động đất ở đâu

Nếu đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký đất đai mà có những thay đổi thì người sử dụng đất cần đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

3. Thời gian thực hiện đăng ký biến động đất

Thời gian thực hiện đăng ký biến động đất được quy định tại điểm Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi điểm i Khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.